Odborná publikační činnost členů MSVV

Rok 2016

 • Danihlík J., Aronstein K., Petřivalský M.: Antimicrobial peptides: a key component of honey bee innate immunity. J. Apicult. Res. 2016, 14 pp., http://dx.doi.org/10.1080/00218839.2015.1109919
 • Tihelka E.: Jan Dzierzon: pravda, pravda nade vše. Včelařství 2016, č. 2 s.58-59
 • Tihelka E.: Impacts of the EU neonicotinoids restriction: A case study from the Czech Republic. Outlooks of Pest Management, April 2016, 4 pp. DOI: 10.1564/v27_apr_00
 • Čermák K.: Vývoj napadení plodu kleštíkem. Moderní včelař 2016, č.1, s.23-25

Rok 2015

 • Čermák K.: 150 let od Mendelova objevu podstaty dědičnosti. Moderní včelař 2015, č.3, s.40-41
 • Čermák K.: Proč je více napaden kleštíkem trubčí plod. Moderní včelař 2015, č.6, s.28-29
 • Tihelka E.: Včely a květnaté louky. Moderní včelař 2015č. 2 s.17-19
 • Tihelka E.: Marketing medu malovčelařem. Moderní včelař 2015, č. 5 s.24-25

Rok 2014

 •  Danihlík J., Šebela M., Petřivalský M., Lenobel R.: A sensitive quantification of the peptide apidaecin 1 isoforms in single bee tissues using a weak cation exchange pre-separation and nanocapillary liquid chromatography coupled with mass spectrometry. J. Chromatography A, 11 pp., http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2014.11.041
 • Čermák K.: Rozmnażanie się roztoczy Varroa destructor w czerwiu pszczelim i trutowym. Pszczelarstwo 2014, č.8, s.2-4
 • Čermák K.: Trochu počítání o vývoji populace kleštíka ve včelstvu. Moderní včelař 2014, č.3, s.16-17
 • Čermák K.: Ke 130. výročí úmrtí J. G. Mendela. Moderní včelař 2014, č.1, s.6-8

Rok 2013

 • Danihlík J.: Rozhovor s Alejandrou Vásquez o objevu a významu symbiotických mikroorganismů včel. Moderní včelař 2013, č. 2, s. 20
 • Danihlík J.: Varroóza, varroatolerance a šlechtění včelstev. Moderní včelař 2013, č. 3, s. 18
 • Danihlík J.: Spor o mor. Moderní včelař 2013, č. 3, s. 4
 • Danihlík J., Přidal A.: Metoda pokapání včel roztokem kyseliny šťavelové k léčení včelstev. Moderní včelař 2013, č. 4, s. 16-19
 • Přidal A.: Hodnocení medu podle platné evropské legislativy. Veterinářství 63 (6): 453–455.
 • Přidal A.: Vlastnosti medu a jeho zkoušení na jakost a pravost. Veterinářství 63 (6): 456–457.
 • Přidal A.: Rizika vyplývající z používání pesticidů na ochranu rostlin posuzovaná dle reakcí včely medonosné. Rostlinolékař [v tisku]
 • Howis M., Svoboda J., Přidal A., Nowakowski P.: Gospodarka pasieczna w Czechach. Pszczelarstwo 62 (7): 4–5.
 • Přidal A.: Řízení kvality v oboru zpracování medu. p. 173–192. In: Kameník J., Šuška M., Jandásek J., Nedomová š., Buchtová H., Hlaváček J., Přidal A.: Řízení kvality potravin živočišného původu. Veterinární a farmaceutická fakuta Brno, pp. 192. [ISBN: 978-80-7305-647-6]
 • Howis M., Svoboda J., Přidal A., Nowakowski P.: Gospodarka pasieczna w Czechach. Pszczelarstwo 62 (7): 4–5.
 • Přidal A.: Publikace Včelařské dřeviny a byliny. Moderní včelař 2013, č. 2, s. 19
 • Veselý P., Přidal A.: The use of phytocenological images for evaluation of a nutritional value of pasture vegetation. Sborník z vědecké konference Dni výživy zvierat, NutriNET 2013 , Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra výživy zvierat 12. 9. 2013, [v tisku].
 • Killer J., Dubná S., Sedláček I., Švec P. : Lactobacillus apis sp. nov., from the stomach of honeybees (Apis mellifera) having in vitro inhibitory effect on causative agents of American and European Foulbrood. Int. J. Syst. Evol. Microbiol.  2013, Oct. 4, doi: 10.1099/ijs.0.053033-0
 • Klíma Z.: Tlumení varroózy v letních měsících. Moderní včelař 2013, č. 3, s. 4
 • Havelka J.: Mé zkušenosti s velkokapacitním slunečním tavidlem. Moderní včelař 2013, č. 5, s. 16-17
 • Havelka J.: Mendelova spoločnosť pre včelársky výskum. Včelár 2013, č. 10, s. 196-197
 • Čermák K.: Testování čistícího instinktu včel. In: III. seminár včelárskej praxe, CVŽV-Ústav včelárstva v Lipt. Hrádku, 13.3.2013, s.10-12
 • Čermák K.: Prvky přirozeného chovu včel a jejich vitalita. Moderní včelař 2013, č.6, s.16-17
 • Čermák K.: Možnosti šlechtění včel na varroatoleranci. In: III. seminár včelárskej praxe, CVŽV-Ústav včelárstva v Lipt. Hrádku, 13.3.2013, s.4-9

Rok 2012

 • Danihlík J.: Jak se včely a včelstvo brání onemocnění morem včelího plodu? Moderní včelař 2012, č. 2, s. 55
 • Danihlík J.: S prof. Ingemarem Friesem o moru včelího plodu. Moderní včelař 2012, č. 4, s. 119
 • Danihlík J.: Konference EurBee. Moderní včelař 2012, č. 5, s. 160
 • Danihlík J.: RNAi – Nová strategie léčby včelích viróz. Moderní včelař 2012, č. 6, s. 205
 • Trávníček P., Vítěz T., Přidal A.: Rheological properties of honey. Scientia Agriculturae Bohemica 43 (4): 160–165.
 • Přidal A.: Tmavé plemeno včely medonosné – jedna nebo více populací? Moderní včelař 2012, č. 1, s. 12-13
 • Svoboda J., Přidal A.: Otázky kolem zimní měli. Jak přesně výsledek vyšetření zimní měli odhaduje početnost přezimujících roztočů? Moderní včelař 2012, č. 9, s. 42-43
 • Přidal A.: Hygienické chování – staré dílo včely odstraňují vykousáním. Moderní včelař 2012, č. 3, s. 100-101
 • Přidal A., Počuch M., Svoboda J.: Nosematóza na jaře 2012 v širším okolí Brna měla nebývalou intenzitu. Moderní včelař 2012, č. 4, s. 135-137
 • Přidal A., Svoboda J.: Výměna matky „při matce“? Moderní včelař 2012, č. 6, s. 194-196
 • Přidal A., Svoboda J.: Podletní spad a včasná diagnostika varroózy. (Late summer fall and early diagnostics of varroosis.) Veterinářství 2012, č. 12, s. 763–765
 • Přidal A., Svoboda J.: Tlumení varroózy s použitím dlouhodobého odpařování kyseliny mravenčí [Long-term evaporation of formic acid for the control of varroosis (CZ, EN)], pp. 4–14. In: Staroň M., Čermáková T. (eds.): I. Seminár včelárskej praxe a vedeckej verejnosti, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku, 18. 2. 2012, 67 pp. [ISBN 978-80-89418-16-9]
 • Přidal A., Svoboda J.: Jarní aplikace kyseliny mravenčí významně omezuje početnost populace kleštíka včelího (Varroa destructor) na podzim [Spring treatment of honey bee colony with formic acid limits intensity of varroosis in the autumn (CZ, EN)], pp. 15–20. In: Staroň M., Čermáková T. (eds.): I. Seminár včelárskej praxe a vedeckej verejnosti, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku, 18. 2. 2012, 67 pp. [ISBN 978-80-89418-16-9]
 • Přidal A., Svoboda J.: Kritická hranice teploty vzduchu při aplikaci kyseliny mravenčí [The critical limit of air temperature within the evaporation of formic acid (CZ, EN], pp. 21–28. In: Staroň M., Čermáková T. (eds.): I. Seminár včelárskej praxe a vedeckej verejnosti, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku, 18. 2. 2012, 67 pp. [ISBN 978-80-89418-16-9]
 • Přidal A., Svoboda J.: Odhad intenzity varroózy pomocí monitoringu přirozeného podletního spadu [Monitoring of natural mite fall in the late summer to assessment of varroosis intensity (CZ, EN], pp. 29–34. In: Staroň M., Čermáková T. (eds.): I. Seminár včelárskej praxe a vedeckej verejnosti, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku, 18. 2. 2012, 67 pp. [ISBN 978-80-89418-16-9]
 • Přidal A., Svoboda J.: Hypotézy o vlivu klimatu na vznik plošné akutní varroózy včely medonosné [Hypotheses about the weather impact on the incidence of the wide acute varroosis in the honey bee (CZ, EN], pp. 35–44. In: Staroň M., Čermáková T. (eds.): I. Seminár včelárskej praxe a vedeckej verejnosti, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku, 18. 2. 2012, 67 pp. [ISBN 978-80-89418-16-9]
 • Přidal A.: Aktuální problematika hodnocení jakosti medu [The current issues of classification and quality of honey, CZ, EN abstract], 47–55 pp. [CD] In: Jůzl M., Nedomová Š., Bubeníčková A., Kozelková M. (eds.): Sborník XXXVIII. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny“. Mendelova univerzita v Brně, 1. III. 2012, 293 pp. [ISBN 978-80-7375-601-7]
 • Přidal A.: Hodnocení medu s využitím optické aktivity jeho cukrů [Optical rotation of honey sugars and the honey classification, CZ, EN abstract], 222–230 pp. [CD] In: Jůzl M., Nedomová Š., Bubeníčková A., Kozelková M. (eds.): Sborník XXXVIII. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny“. Mendelova univerzita v Brně, 1. III. 2012, 293 pp. [ISBN 978-80-7375-601-7]
 • Přidal A., Svoboda J.: Za jakých podmínek včelstvo přijímá matku? 19–20 pp. In: Danihlík J. (ed.): Sborník z konference Věda a výzkum včelařské praxi. Univerzita Palackého, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Mendelova společnost pro včelařský výzkum, 20. X. 2012, 27 pp. [ISBN 978-80-244-3099-7]
 • Klíma Z., Přidal A.: Klinická studie – možnosti chovu včelstev bez použití syntetických akaricidů na území ČR. Moderní včelař 2012, č. 5, s. 169
 • Čermák K.: Sběr potravy a tvorba medných zásob včelami. In: Věda a výzkum včelařské praxi, Sborník konference, Olomouc, 20. října 2012, vyd. UP Olomouc, s.17
 • Čermák K., Titěra D, Janoušek J, Sedláček J, Cimala P: Stanovisko chovatelské komise ČSV k článku. Moderní včelař 2012, č.2, s.57-58
 • Klíma Z.: Jarní ošetření včelstev pomocí kyseliny mravenčí. Moderní včelař 2012, č. 2, s. 47
 • Klíma Z.: Kontrola varroózy v létě roku 2012. Moderní včelař 2012, č. 3, s. 79
 • Klíma Z.: Dnešní zemědělství z pohledu včelaře. Moderní včelař 2012, č. 5, s. 152

 Rok 2011

 • Kula E, Přidal A: Srovnání populací čmeláků Sněžníku a Jizerských hor (Hymenoptera: Bombini). Sborník Oblastního muzea v Mostě: Řada přírodovědná (2011)33(1)39-52.
 • Přidal A, Veselý P: Changes in the composition of the bee populations of the Mohelno Serpentine Steppe after 70 years (Hymenoptera: Apiformes). Acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae Brunensis (2011) 59(6)291-311.
 • Danihlík J: Antimikrobiální peptidy. Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii 2011, Bulletin 2
 • Čermák K: Poznatky o varroatoleranci včel ve světě. Moderní včelař 2011, č.6, s.179-181
 • Přidal A: Zootechnický význam klasifikace plemen včel rodu Apis. Moderní včelař 2011, č.6, s.177-179
 • Čermák K: Varroóza u včely východní, Apis cerana. Moderní včelař 2011, č.6, s.175-176
 • Ptáček V: Existuje u včely medonosné vztah mezi ovogenezí a odolností? Moderní včelař 2011, č.5, s.148-151
 • Danihlík J: Imunita včel. Moderní včelař 2011, č.5, s.147-148
 • Ptáček V: Mendelův včelín – první výzkumné včelařské pracoviště. Moderní včelař 2011, č.5, s.143-146
 • Klíma Z: Zamyšlení nad uplynulou včelařskou sezonou z pohledu veterináře. Moderní včelař 2011, č.5, s.135-137
 • Přidal A, Klíma Z, Texl P, Čermák K: Vyšetření zimní měli a jeho skutečný význam pro sledování nákaz včely medonosné. Moderní včelař 2011, č.5, s.133-134
 • Havelka J: Statistika není pro legraci. Včelařství 2011, č.9, s.292-294
 • Havelka J: Vyhodnocení včelařského dotazníku. Moderní včelař 2011, č.4, s.103-105
 • Klíma Z: Péče o nová včelstva – oddělky. Moderní včelař 2011, č.3, s.80-82
 • Čermák K, Klíma Z: Testování hygienického pudu včel. Moderní včelař 2011, č.3, s.69-71
 • Přidal A, Svoboda J: Kyselina mravenčí aplikovaná metodou MITEGONE™ významně snižuje početnost roztočů ve včelstvu. Moderní včelař 2011, č.2, s.56-59
 • Klíma Z: Vhodnou zootechnikou bez ošetřování syntetickými přípravky aneb „Třetinový systém“. Moderní včelař 2011, č.2, s.44-46
 • Čermák K: Program VarroaDetect na počítání roztočů. Moderní včelař 2011, č.2, s.37
 • Holub P: Varroatolerance včelstev, její vyhodnocování a možnosti šlechtění. Moderní včelař 2010, č.2, s.XI-XX
 • Přidal A, Svoboda J: Kyselina mravenčí aplikovaná metodou MITEGONE™ – dílčí výsledky. Moderní včelař 2011, č.1, s.21-25
 • Přidal A: Kyselina mravenčí a varroóza včely medonosné. Moderní včelař 2011, č.1, s.18-20

Rok 2010

 • Killer J, Kopečný J, Mrázek J, Rada V, Dubná S, Marounek M: Bifidobacteria in the digestive tract of bumblebees. Anaerobe (2010)16, s.165-170
 • Dubná S, Rada V, Vlková E, Hořejšová V, Havlík J: Growth of bifidobacteria in a fermented wheat germ medium. Acta Alimen. (2010)39, s.293-298
 • Texl P, Přidal A: Biodiverzita a hledání tmavé včely na Šumavě. Šumava 2010, č.3,s.18-19
 • Přidal A, Svoboda J: Queen introduction into the queenright honey bee colony. Acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae Brunensis (2010)58 (5) s.307-311
 • Danihlík J, Čermák K: Objevena příčina CCD? Moderní včelař 2010, č.6, s.190
 • Čermák K: Ekologia populacyjna roztoczy Varroa. Pszczelarstwo 2010, č.10, s.2-4
 • Howis M, Nowakowski P, Svoboda J, Přidal A: Monitoring Varroa destructor w Czechach. Pszczelarstwo 2010, č.8, s.13-14
 • Přidal A: Včelomorka obecná a kyselina mravenčí. Moderní včelař 2010, č.4, s.136-137
 • Howis M, Svoboda J, Přidal A, Nowakowski P: Včelařství v Polsku. Moderní včelař 2010, č.4, s.134-136
 • Klíma Z: Odpařování kyseliny mravenčí pomocí houbiček. Moderní včelař 2010, č.4, s.132
 • Texl P, Přidal A, Rytina L, Holub P, Klíma Z, Gruna B, Matela L, Kala J, Jůzek M, Čížková P: Na stopě původní včely v šumavských hvozdech. Moderní včelař 2010, č.4, s.116-118
 • Klíma Z: Zamyšlení nad varroamonitoringem. Moderní včelař 2010, č.3, s.84-85
 • Přidal A: Inseminace včelích matek. Náš chov 2010, č.8, s.73-74
 • Čermák K: Martinův varroakalkulátor. Moderní včelař 2010, č.2, s.XXIII-XXIV
 • Čermák K: Odhad varroatolerance včel ze spadů na podložce. Moderní včelař 2010, č.2, s.XXI-XXII
 • Klíma Z: Terapeutický efekt odpařovacích systémů kyseliny mravenčí při léčbě varroózy včel. Moderní včelař 2010, č.2, s.VIII-X
 • Klíma Z: Odpařovače kyseliny mravenčí při tlumení varroózy včel. Moderní včelař 2010, č.2,s.V-VII
 • Gruna B: K účinnosti Gabonu PA92. Moderní včelař 2010, č.2, s.II-IV
 • Vondráčková H, Danihlík J: První krok k očkování včel proti roztoči Varroa destructor. Moderní včelař 2008, č. 2, s.41-42
 • Čermák K: Časové faktory v reprodukci kleštíka. Moderní včelař 2010, č.1, s.27-28
 • Čermák K: Jak zimują roztocza Varroa destructor. Pszczelarstwo 2010, č.1, s.7-8
 • Holub P: Mikroklima v úle III. Moderní včelař 2010, č.1, s.19-22

Rok 2009

 • Přidal A, Komzáková O: Faunistic record in the Czech Republic – 276 (Hymenoptera: Apoidea, Apidae). Klapalekiana (2009)45(1)119-120
 • Čermák K: Beekeeping and varroatosis in Czech Republic. The Beekeepers Quarterly, Nr.96, June 2009, pp.18-19
 • Holub P: Mikroklima v úle II. Moderní včelař 2009, č.6, s.174-175
 • Holub P: Mikroklima v úle I. Moderní včelař 2009, č.5, s.151-153
 • Klíma Z: Řešení mravenčí otázky II. – Formistop – účinná ochrana úlového dna před mravenci. Moderní včelař 2009, č.5, s.136
 • Klíma Z: Problematika kvalifikace terénních veterinárních lékařů. Moderní včelař 2009, č.5, s.134
 • Přidal A: Toxické látky v medech. Moderní včelař 2009 č.4, s.116
 • Holub P: Akce „Smyv“ a první zkušenosti včelaře Pavla Holuba. Moderní včelař 2009, č.4, s.115
 • Klíma Z, Texl P: Vzestupný trend napadení včelstev V. d. Moderní včelař 2009, č.4, s.112
 • Přidal A: Kolik snubních letů matka podnikne? Jeden? Moderní včelař 2009, č.3, s.94-95
 • Přidal A: Technika přidávání a výměny matek. Moderní včelař 2009, č.3, s.90-91
 • Klíma Z: VMS v sezóně 2009. Moderní včelař 2009, č.3, s.68
 • Gruna B: Včelařství v proměnách času. Veronika 2009, č.2, s.8-10
 • Gruna B: Včelí produkty. Veronika, 2009, č.2, s.6-7
 • Klíma Z: Varroóza a ekologické trendy ve včelařství. Veronica 2009, č.2, s.4-7
 • Gruna B: Včela jako přírodní druh a hospodářské zvíře. Veronika 2009, č.2, s.2-3
 • Čermák K: Šlechtění včel. Veronica 2009, č.2, s.2-3
 • Čermák K: Odolnost larev proti moru plodu. Moderní včelař 2009, č.2, s.57-58
 • Přidal A: Včelařský rok – včelařská fenologie a bioklimatické včelařské oblasti. Moderní včelař 2009, č.2, s.58-59
 • Čermák K: Odporność pszczoły algierskiej i kraińskiej na warrozę we Francji. Pszczelarstwo 2009, č.3, s.7
 • Čermák K: Čisticí pud proti moru plodu. Moderní včelař 2009, č.1, s.23-24
 • Čermák K: Zebrování stručně. Moderní včelař 2009, č.1, s.22-23
 • Čermák K: Co dělá kleštík v zimě. Moderní včelař 2009, č.1, s.21
 • Holub P: Analýza vzniku a tendence vývoje akutní varroózy. Moderní včelař 2009, č.1, s.10-12

Rok 2008

Rok 2007

 • Straka J, Bogusch P, Přidal A: Apoidea: Apiformes (včely). pp.241-299. In: Bogusch P, Straka J & Kment P (eds.): Annotated checklist of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 2007, suppl.11, 1-300
 • Čermák K: Chov trubců a produkce medu. Moderní včelař 2007, č.6, s.22-25
 • Čermák K: Kdy se včely rojí? Moderní včelař 2007, č.5, s.27
 • Přidal A: Používání léčiv a vosk. Moderní včelař 2007, č.5, s.22-23
 • Přidal A: Včelí vosk – složení a využití. Moderní včelař 2007, č.5, s.20-21
 • Přidal A: Silná invaze kleštíka včelího (Varroa destructor) v letošním roce. Moderní včelař 2007, č.5, s.7-8
 • Čermák K: Zalétávání včel vyhodnocené pomocí genů. Moderní včelař 2007, č.4, s.29
 • Gruna B: Zimování na medu – úspora nebo plýtvání? Moderní včelař 2007, č.4, s.22-23
 • Přidal A: Nález voskovky zavlečené v brněnské Bystrci. Moderní včelař 2007, č.4, s.4
 • Čermák K: Bin samlar energi. Bitidningen 2007, č.7/8, s.18-20
 • Čermák K: Pszczoly jako zbieraczki energii. Pszczelarstwo 2007, č.6, s.2-3
 • Gruna B: Mimokvětní nektar slunečnice. Moderní včelař 2007, č.3, s.29
 • Čermák K: Včely sbírající energii. Moderní včelař 2007, č.2, s.22-24
 • Přidal A: Odchov matek. Moderní včelař 2007, č.2, s.18-20
 • Gruna B: Povodeň a včely. Moderní včelař 2007 č.1, s.29-30
 • Přidal A: Parazitismus, nemoci včel a názvosloví živočichů. Moderní včelař 2007, č.1, s.27-29
 • Čermák K: Varroatolerance tellského a kraňského plemene. Moderní včelař 2007, č.1, s.26
 • Přidal A: Determinace pohlaví u včel. Moderní včelař 2007 č.1, s.25
 • Čermák K: Zodpovědnost každého včelaře za kvalitu celé populace naší včely. Moderní včelař 2007, č.1, s.23-24

Další publikace našich členů:

Ptáček Vladimír – http://www.sci.muni.cz/ptacek/publikace.htm
– http://is.muni.cz/lide/?uco=1897#publikace
– http://www.sci.muni.cz/ptacek/Rearing%20bumblebees%20PDFs/

Přidal Antonín – http://user.mendelu.cz/apridal/publik.htm

Čermák Květoslav – http://vigorbee.cz/autor/