O naší společnosti

Mendelova společnost pro včelařský výzkum, o.s., se sídlem v Brně, sdružuje pracovníky univerzit, veřejných a vzdělávacích institucí a pokrokové chovatele včel.

Motto:

„Skupinové rozhodování, ať u včel nebo u lidí, může být pohotovější než je jejich nejpohotovější jedinec.“
Thomas D. Seeley

Preambule ve stanovách společnosti:

Vědomi si kulturních, badatelských a včelařských tradic v českých zemích hlásíme se k odkazu Johanna Gregora Mendela, kněze a opata Augustiniánského kláštera na Starém Brně, objevitele podstaty dědičnosti a výtečného včelaře. Cítíme potřebu spojovat síly pokrokových včelařů, odborníků v oboru a předních institucí do svobodné, pokrokové včelařské platformy se zaměřením hlavně na výzkum, vývoj, šlechtění, vzdělávání a expertízy v oboru apidologie. Za účelem naplňování těchto cílů vzniklo občanské sdružení, jež ctí krédo „per scientiam ad sapientiam – skrze vědění k moudrosti“.

Zaměření činnosti

Společnost se podílí na rozvoji včelařství jako oboru, zvl. v oblastech šlechtění, zootechniky a veterinární péče, zabezpečuje výzkumnou a expertní činnost v apidologii, vyvíjí nové metody, postupy, aplikace a produkty, vykonává vzdělávací činnost v oboru apidologie.

Řešené projekty

Prioritou naší společnosti je od počátku hledání a ověřování alternativních metod a přístupů k chovu včel. Naší vizí je chov odolných a lokálně adaptovaných včelstev v živé a pestré krajině. Ve vztahu k parazitickému roztoči Varroa destructor nám jde zejména o minimalizaci ošetřování s cílem výchovy a šlechtění varroarezistentních včelstev.

V té souvislosti jsme započali práce na vyhledávání varroatolerantních včelstev v populaci včely medonosné na území ČR, jejich chov a selekci. Jde o mimořádně obtížný úkol, ale také velmi naléhavý! Obtížný je zvl. proto, že v naší populaci včely medonosné je málo genů podmiňujících varroatoleranci a pokud jsou, velmi nesnadno se chovateli dají najít a odhalit. Lze tedy říci, že projev těchto schopností včel je „zamaskovaný“ několika okolnostmi. Většina včelařské veřejnosti proto nevěří, že je možné najít a selektovat taková včelstva. Bohužel ani naše státní a výzkumné instituce dosud nepodporovaly snahy o šlechtění včel na varroatoleranci, ačkoliv je to jedna z priorit světového výzkumu.

Projekty na šlechtění varroatolerantních včel ve světě však běží a přinášejí i nepopiratelné výsledky. Inspirovali jsme se zahraničními úspěchy a skupina zájemců o hledání a selekci včel se schopnostmi odolávat varroóze se zorganizovala v Mendelově společnosti pro včelařský výzkum a v r. 2011 nastartovala vlastní projekt zvaný „Varroatolerantní včela“. Jsme v kontaktu s některými zahraničními pracovišti a odborníky (např. z USA, Švédska, Německa), jež se šlechtěním varroatolerantních včel zabývají, aplikujeme jejich poznatky a konzultujeme a porovnáváme je s našimi výsledky.

Protože si uvědomujeme, že získat plně varroatolerantní včely a zvl. rozšířit jejich vlastnosti do celé populace je dlouhodobá záležitost, omezování aplikace syntetických léčiv do včelstev řešíme cestou ověřování pro včelí produkty šetrnějších látek pro likvidaci roztoče Varroa destructor, zvl. kyseliny mravenčí a kyseliny šťavelové v různých aplikačních formách, a v kombinaci s vhodnými zootechnickými postupy.