V červenci 2014 bylo v Brně při Mendelově muzeu Masarykovy univerzity založeno Mendelovo centrum. Mendelova společnost pro včelařský výzkum se stala jeho součástí. Je pro nás ctí i zároveň závazkem náležet k této instituci.

Nové Mendelovo centrum založily v Brně instituce a společnosti, které svou činností mají blízký vztah k zakladateli genetiky Gregoru Johannu Mendelovi. Na aktivitách centra se budou podílet brněnské univerzity, Mendelovo muzeum, odborná vědecká pracoviště, soukromé firmy i Starobrněnské opatství, kde Mendel působil. Vznik centra završil podpis memoranda o spolupráci mezi Mendelovou univerzitou a Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity.

Více informací o založení Mendelova centra naleznete v tiskové zprávě.

150 let od zveřejnění Mendelových výsledků výzkumů s hrachy

V r. 1865, 8. února a 8. března, přednesl Gregor Mendel na dvou měsíčních schůzích Přírodovědného spolku v Brně, kterého byl členem, svoje výsledky s křížením hrachů. O rok později byla jeho přednáška beze změn zveřejněna ve sborníku Spolku pod názvem „Versuche über Pflanzen hybriden“ (Pokusy s rostlinnými kříženci). Jeho několikaletá systematická a náročná práce s kříženci odrůd hrachů v zahrádce a skleníku starobrněnskho kláštera, kde Mendel působil, znamenala objev materiální podstaty dědičnosti. Nositele znaků Mendel nazval elementy, později označené pojmem geny. Dal tak základ nové disciplině, genetice.

Metodika experimentální vědecké práce Mendela byla geniální. Právem se zařadil k největším biologům historie. Za života Mendela ani léta po jeho úmrtí však význam jeho objevu nebyl vůbec pochopen, ač podnět k pokusům Mendel dostal od opata Cyrila Nappa a požadavek na poznání podstaty dědičnosti přicházel už v první polovině 19. století od šlechtitelů zvířat i rostlin. K znovuobjevení Mendlovy práce došlo až počátkem 20. století. Od té doby se genetika rozvíjí v několika směrech a pomáhá řešit řadu problémů lidské společnosti.

K tomuto významnému výročí pořádalo Mendelovo centrum během r. 2015 několik výstav, konferencí a dalších přednášek špičkových zahraničích odborníků. Více informací je na www.mendelgenius.com.


„V tom je jen malý trik, spojený s dlouhou historií, což by vyžadovalo příliš podrobné vysvětlování.

Odpověď G. Mendela C. W. Eichlingovi, zástupci francouzské semenářské firmy, který navštívil opata Mendela v r. 1878. Host se zajímal o podrobnosti z výzkumu křížení rostlin. Mendel ho prováděl zahradami a ukazoval mu záhony s pokusnými rostlinami hrachu. Na otázky návštěvníka opat odpovídal, že může snadno přetvářet tvary rostlin a jakost semen. Místo vysvětlení, jak toho dosahuje, se Eichlingovi dostalo jen citované stručné odpovědi (volně reprodukováno)…