Cena J. G. Mendela za vynikající publikaci v apidologii

Mendelova společnost pro včelařský výzkum, z.s. (MSVV), vyhlašuje Cenu J. G. Mendela za vynikající původní publikaci v apidologii autorovi (autorům) ve věku do 35 let. Udělení ceny J. G. Mendela je spojeno s finanční odměnou. Ocenění bude předáno při slavnostním vyhlášení na odborné konferenci pořádané MSVV. Cena se uděluje každé dva roky, vždy v roce pořádání konference.

Podmínky soutěže
Cena se uděluje za původní vědeckou práci nebo monografii, příp. patent, kde je nominant jediným autorem nebo prvním autorem v případě spoluautorství. Nominantem je autor do 35 let věku, vztaženého k datu prvního zveřejnění publikace.
Termín přihlášení (nominace) je do 31. aktuálního roku.
Autor se do soutěže přihlásí buď sám, nebo může být nominován kterýmkoli členem MSVV, případně uznávaných českým odborníkem v apidologii. Cena se uděluje vždy zpětně za publikační výstup z předchozích dvou let, tj. z období od 1.1. prvního roku do 31.12. druhého roku.
Současně s PDF publikace (v podobě, v jaké byla po dokončeném recenzním řízení zveřejněna) je třeba dodat:
– stručné zdůvodnění, v čem spočívá kvalita práce;
– autorský podíl autora (pokud není jediným autorem);
– stručný odborný životopis.

Udělení ceny
O udělení ceny rozhoduje tří členná odborná komise složená ze členů MSVV, případně s ad hoc rozšířením o další odborníky, pokud tak vedení společnosti rozhodne. Komise má také právo v konkrétním roce cenu neudělit.
Laureát poctěný udělením ceny za hodnocené období přednese příspěvek k oceněnému tématu publikace na odborné konferenci pořádané MSVV, kde mu bude cena předána.

Přihlášky a nominace na Cenu J. G. Mendela pro aktuální ročník posílejte na adresu cena@msvv.cz

Podmínky soutěže ke stažení [PDF 100 kB]