Veřejné dokumenty MSVV ke stažení
GDPR – ochrana osobních údajů

Adresa společnosti:

Mendelova společnost pro včelařský výzkum, z.s.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Zemědělská 1
613 00 Brno
Česká republika
e-mail: kancelar@msvv.cz
IČO:   22906941 ID DS:   6i8x9h8
Bankovní spojení: 2000688625/2010 – Fio banka

Korespondenční adresa společnosti:
Jan Havelka
Závořická 16
789 01 Zábřeh

Kancelář společnosti:
Jan Havelka – ředitel kanceláře
e-mail: kancelar@msvv.cz

Předseda:
Ing. Jaroslav Bajko
e-mail: predseda@msvv.cz

Místopředseda:
MVDr. Zdeněk Klíma
e-mail: mistopredseda@msvv.cz

Hospodář:
Ing. Květoslav Čermák, CSc.
e-mail: hospodar@msvv.cz

Výkonná rada: e-mail: rada@msvv.cz
Ing. Jaroslav Bajko
MVDr. Zdeněk Klíma
Ing. Květoslav Čermák, CSc.
Mgr. Bronislav Gruna
Ing. Libor Carbol
Martin Olšák
Ivo Kovařík

Revizor:
Ing. Vladimír Sabolovič

Čestný člen společnosti:
Doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc.
Ing. Karel Skřivánek