Vzdělávací činnost

Mendelova společnost pro včelařský výzkum, o.s. nesplňuje podmínky čerpání dotací dle Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. v platném znění. V tabulce je uveden seznam lektorů MSVV, o.s., kteří byli zařazeni mezi přednášející za naše občanské sdružení a okruhy témat, která přednášejí. Úplný seznam lektorů včetně kontaktů je na přiloženém dokumentu.
Jednotliví přednášející nevyužívají dotačních programů pro vzdělávací činnost a podmínky přednášek je nutné dojednat s jednotlivými lektory přímo.

Seznam lektorů je aktualizován k datu 31.1.2020

Comments are closed.