Vzdělávací činnost

Mendelova společnost pro včelařský výzkum, o.s. splňuje podmínky čerpání dotací dle nařízením vlády č. 197/2005 Sb. v platném znění. V tabulce je uveden seznam lektorů MSVV, o.s., kteří byli zařazeni mezi přednášející za naše občanské sdružení a okruhy témat, která přednášejí. Úplný seznam lektorů včetně kontaktů je na přiloženém dokumentu.

Seznam lektorů MSVV pro rok 2019 (PDF)

Seznam lektorů je aktualizován k datu 31.1.2019

Comments are closed.