Přednášející Brno a Plzeň 2018


Daniel Weaver, USA, Texas

Daniel Weaver patří k rodinné firmě v Texasu se 130-letou tradicí chovu včel. V současnosti Daniel řídí firmu BeeWeaver (dříve Weaver Apiaries), zaměřenou na chov a selekci včel, produkci matek, včel a medu. V 90. letech min. stol. se spolu se svým otcem pustil do selekce kmene včel, který odolává varroóze díky jejich aktivnímu působení proti parazitovi a současně se zaměřili na včely odolné proti rozhodující viróze s roztočem spojené, viru deformovaných křídel. Ve stejné době, kdy se jejich včelstva nakazila roztočem Varroa destructor, přešly do Texasu agresivní afrikanizované včely z Mexika. Byly to dvě velké hrozby, s nimiž si Weaverovi museli poradit a úspěšně to zvládli.


prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (M. Sc., Ph.D., Sc.D.)

Pracuje jako vedoucí výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v. v. i. v Praze-Uhříněvsi, kde se zabývá reprodukční biologií a biotechnologiemi hospodářských zvířat. Přednáší externě na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, České zemědělské univerzitě v Praze, Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Autor mnoha knih a publikací.


Doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.

Působí jako učitel na včelařském oddělení Mendelovy univerzity v Brně, kde garantuje výuku aplikované apidologie ve třech předmětech zaměřených na chovatelství, zpracování produktů včel a ekologii (Včelařství, Včelí produkty a Opylování a včelaření). Od školního roku 1996/1997 se podílel na vzdělávání více jak 8000 posluchačů v rámci výše uvedených předmětů a dílčích výuk v rámci jiných předmětů. Téměř 2000 posluchačů absolvovalo některý z výše uvedených předmětů.
Věnoval se a věnuje také výuce na včelařských školách v Blatné, Hranicích na Moravě a Nasavrkách. Dosud publikoval 31 původních vědeckých prací, 66 odborných publikací, 28 populárních, 13 učebních textů a kapitol v monografiích, 6 recenzí a 26 příspěvků do sborníků. Jeho práce jsou zaměřeny na otázky spojené s biologii a zootechnikou včely medonosné, vlastnosti medu a ekologii populací včel na územích ovlivněných zemědělskou činností.


Ing. Květoslav Čermák, CSc.

Včelaří od svých 14 let. Vystudoval zootechniku na Vysoké škole zemědělské v Brně, diplomová práce byla z oboru včelařství. Tamtéž pod vedením Prof. Kubišové obhájil v roce 1989 disertační práci zaměřenou na šlechtění včel, zvláště na hodnocení medné užitkovosti. Po skončení vysokoškolského studia pracoval ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole a na pracovišti Prostějov (1981-85), na pracovišti v Zubří (1997-2008), mezitím na Slovensku na Ústavu včelařství VÚŽV v Liptovském Hrádku (1985-96).
Poslední roky se věnuje šlechtění vlastního kmene včel „Vigor“, od r. 2006 na své farmě v Petrušově u Moravské Třebové. Zaměřuje se hlavně na celkovou vitalitu včel a jejich odolnost proti chorobám, aktuálně nejvíce na selekci varroatolerantních linií.


Ing. Tomáš Kott, Ph.D.

Pracoval jako vedoucí oddělení molekulární genetiky ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v. v. i. v Praze. Nyní se částečně věnuje včelaření a částečně pracuje jako kurátor genobanky genetických živočišných zdrojů ve VUŽV. Ve své práci se zaměřuje na populační studie a sledování genové exprese.


RNDr. Štěpánka Dlouhá

Vystudovala ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Včelařit začala v roce 2011 v návaznosti na rodinou tradici. Rodina v současnosti pečuje o cca 50 včelstev. Při včelaření se snaží minimalizovat množství pesticidů v prostředí úlu i ve včelích produktech. Zajímá se o problematiku životaschopnosti a odolnosti včely medonosné, především varroatoleranci. Baví ji popularizace vědeckých poznatků z oboru.


Ing. Jaroslav Bajko

Vlastní včelstva chová od roku 2013 v rozmanitých úlových systémech (Lang, Adams, Warré) s důrazem na vitalitu a odolnost. V letech 2014-18 absolvoval celkem 13 měsíční stáž v Austrálii pod vedením profesionálního včelaře T. Malfroye a nadále s ním spolupracuje. Věnuje se osvětě v oblastech přirozeného chovu včel, celistvého pohledu na včelí organismus a jeho roli v ekosystému, tlumení parazitózy Varroa D. a výsadbám pro opylovatele.


MVDr. Martin Staroň

Vyštudoval Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach (2008). Po skončení štúdia nastúpil na pracovisko Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku, kde sa venuje štúdiu chorôb včiel a tiež toxikolologickej tématike vo včelárstve. Momentálne (2018) študuje ako doktorand na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLaF), kde úzko spolupracuje najmä s Katedrou toxikológie a farmakológie. S UVLaF aktívne spolupracoval aj pri vzniku ich dvoch výučbových včelníc v Rozhanovciach a priamo v jej areály. Na rodinnom gazdovstve obhospodaruje 30 včelstiev.


Ing Josef Kala

Vystudoval obor technická kybernetika na Vysoké škole elektrotechnické v Plzni. Včely choval již od dětství jeho dědeček ( až 100 včelstev ) v Brdech. Na Tachovsku včelařil tchán se včelou tmavou. Poté, kdy jim již mohl pomáhat si postupně opatřil vlastní včelstva. V 90. letech se zabýval metodikou chovu včel v úlech vhodných pro tělesně postižené (Čejkův úl). Na začátku nového tisíciletí se soustředil na vyhledávání volně přežívajících včelstev v odlehlých lokalitách, např. i ve vojenských prostorech, s cílem najít včelstva geneticky vybavená na zvládnutí včelích onemocnění bez pomoci člověka. V posledních cca 10 letech selektuje včelstva s přirozenou vitalitou a odolností vůči chorobám a parazitům.
Včelaří ve více než 40 úlech typu Optimal na 4 stanovištích hlavně v Chráněné krajinné oblasti Brdy. Je členem výkonné rady Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum a členem PSNV-CZ.


Comments are closed.