Okruh/Blok č. Přednášející Téma
9:00 - 12:00
Varroóza, viry
a rezistence
1 Mgr. Bronislav Gruna „Lze efektivně tlumit varroózu podle spadu v zimní měli?“
2 doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
3 Ing. Květoslav Čermák, CSc. „Směry ve šlechtění varroa rezistentních včel“
4 RNDr. Leopold Matela „Poznatky z testování varroasenzitivní hygieny včel“
5 Declan Schroeder (UK) „The latest of varroa and its viruses - Nejnovější poznatky o roztoči varroa a jeho virech.“
Přednáška v anglickém jazyce s překladem do češtiny.
Přestávka na oběd
13:30 - 14:30
Výživa a pastva včel
6 Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. „Imunita a výživa včel“
7 Ing. Jan Jindra „Kočování pro zajištění kvalitní výživy včel“
14:30 - 15:20
Hygiena včelích produktů
8 RNDr. Tatiana Čermáková „Rezidua pesticidů ve včelích produktech“
9 Erik Tihelka „Působení reziduí akaricidů ve včelích produktech na včely“
Přestávka
15:40 - 17:30
Ostatní nákazy včel
10 RNDr. Štěpánka Dlouhá „Houby ve včelí lékárně“
11 MVDr. Soňa Dubná, Ph.D. „Včely jako zdroj nových produktů“
12 MVDr. Zdeněk Klíma „Jak najít mor včelího plodu“
13 Ing. Karel Jiruš „Jak najít hnilobu včelího plodu“