Leoš Matela

Přehled odpovědí

Aktuálně je na stránce zobrazeno 9 příspěvků - 1. až 9. (z celkem 9)
 • Autor
  Příspěvky
 • odpověď na téma: Výsledky #2281
  Leoš Matela
  Účastník

  Zdravím vespolek,
  zajímavý příspěvek. buideme se těšit na výsledky. Jednou a nejenom jednou se to přece musí podařit.
  Leoš Matela

  odpověď na téma: Výsledky #2201
  Leoš Matela
  Účastník

  Pokusil jsem se vložit odkaz na foto napadené larvy, ale nepodařilo se, možná takto napadená larva
  http://nastavky.rajce.idnes.cz/nastenka#P1120563_cr.jpg

  • Odpověď byla upravena 7 let, 3 měsíci uživatelem Leoš Matela.
  odpověď na téma: Výsledky #2199
  Leoš Matela
  Účastník

  Pokusil jsem se vložit odkaz na foto napadené larvy, ale nepodařilo se, možná takto napadená larva

  • Odpověď byla upravena 7 let, 3 měsíci uživatelem Leoš Matela.
  odpověď na téma: Výsledky #2197
  Leoš Matela
  Účastník

  Děkujeme za upřesnění jak pozorovat buňky, které bylo posláno mailem dnes 11.35.
  Praxi při testování mohu potvrdit takovéto poznatky. Zařazování do kategorií je jednoznačné. Chyba, že unikne naší pozornosti samotná samička V.D. je také pravděpodobná a tím i chybné vyhodnocení u včelstva, které by mohlo být zčásti VSH. U samotné samičky jsem si povšiml, že výkaly nejsou na jednom místě,ale na stěnách. Původně jsem to považoval za svlečky včelí kukly, které jsem vytažením kukly rozetřel, po té jsem objevil samičku V.D. a uvědomil jsem si to. Jako vše je to otázka praxe a ověřování. Nicméně jednoduchost testu je daná a pokud povede ke zlepšení výběrů vhodného plemeniva, je to výborná cesta. Proto se výběru pomocí takovéhoto testu chci věnovat i v dalších obdobích ne jen letos. Dají se pozorovat výrazné rozdíly v napadenosti jednotlivých včelstev a to i těsně v jedné řadě u sebe. Zatím jsme našli jedno, kde je vlastnost neplodných samiček V.D. výrazně vyšší.
  Ještě nás čeká s Lukášem otestovat inseminované matky a budeme letos pomalu končit.
  Nějaký čas to zabere, ale lepšíme se. Hůře se nalézají zaplodované plásty a musíme často do spodních nástavků. Ne všechna včelstva jsou tak hloupá, aby si to nechala bez odezvy líbit.
  Není to však zas tak hrozné. Aspoň víme jak jsou na tom se zásobami. Po provedení testu nasazujeme hned odpařovače na K.M. 80 % 150 – 200 ml. Těšíme se na výsledky ostatních.

  Leoš Ma
  P.S.
  U jednoho bylo napadení viz foto. Včelstva zatím velmi vitální vysoký přínos pylu, vykousané larvy s napadením.
  infikovanost plodu 100 %

  • Odpověď byla upravena 7 let, 3 měsíci uživatelem Leoš Matela.
  Leoš Matela
  Účastník

  Přátelé vkládám návrh, který po dopracování přesdáme v písemné podobě na MZe.

  Návrh obsahu textu pro jednání o národním včel. Programu

  Ing. Pondělíček, PhD.

  Vážený pane řediteli,

  děkujeme za pozvání na jednání, na kterém se bude probírat základní koncepce národního včelařském programu a v návaznosti novelizace příslušného vládního nařízení.
  Úvodem bychom rádi poděkovali za dosavadní podporu včelařství. Lze konstatovat, že mnoho ze stanovených cílů podpory bylo naplněno. Projevilo se to ve vybavenosti mnoha včelařů. Zlepšení hygieny včelařských provozů. Zájemci o vzdělávání měli možnost účastnit se dotovaných vzdělávacích programů. Podrobnější rozbor jsme poslali na vaše ministerstvo 10. května 2014 pod č.j. MSVV 04/2014. Z tohoto sdělení vychází i stávající naše návrhy.

  Včelaři v ČR se již velmi dobře naučili čerpat dotace určené pro rozvoj včelařství. Stává se, že částky určené na podporu bývají poměrové kráceny. Dřívější obavy, že limit dotace nebude vyčerpán jsou nyní neopodstatněné. I z tohoto důvodu se domníváme, že je čas na změnu, zpřísnění některých kritérií čerpání a stanovení limitu čerpání některých dotačních titulů.
  Za naši společnost navrhujeme:

  Obnova včelstev:

  Tento dotační program byl míněn jako dotace prostředků na obnovu včelstev po úhynových letech na varroózu. Cíl dle našeho názoru nebyl naplněn. Nedošlo ke zlepšení genetiky chovaných včel. Roky s cyklickým plošným úhynem se opakují, jejich razance se zvyšuje. Rozmnožování a prodej dotovaných včelích matek je zaměřen na kvantitu a nevede k cílům pro které by měl být určen.
  Navrhujeme takto stanovené dotační podmínky zrušit.

  Varroóza

  Ke způsobu tlumení této velmi závažné parazitóze jsme se vyjadřovali a v kontextu s našim vyjádřením navrhujeme ve spolupráci se SVS a ostatními odbornými institucemi a včelařskými subjekty vypracovat národní program, který povede ke zlepšení celkové situace jak hrozbám této choroby čelit. Musí se jednat o velmi komplexní opatření, které si vyžádá mnoho práce. Chorobu nelze zvládnout tak, aby nezpůsobovala hospodářskou škodu jen neomezenou dotací léčiv dostupných na našem trhu. Navíc oficiální možnosti zvládání této choroby u nás jsou omezené a v poslední době nebylo učiněno výraznějšího pokroku v této oblasti.

  odpověď na téma: Vize pro včelařství v ČR #1550
  Leoš Matela
  Účastník

  PSNV i MSVV vypracovaly zprávy o stavu včelařství v ČR. Zde je řada skutečností, které se dají diskutovat. Bylo by dle mě vhodné dokumenty vyvěsit zde na tomto fóru a cíleně se k jednotlivým bodům vyjadřovat s našimi představami.

  Např mě napadá zrovna ohledně MVP
  Karel Sl. nastínil třeba otázku postupu při nákazách. Nyní máme s Lukášem veškerá stanoviště v pásmu MVP. ČSV svolávají mimořádné schůze a diskutují dostatek podložek pro odběr vzorků a přitom monitorovací dno to řeší snadno a s nízkým nákladem. Také pásmo je obrovské a z 5 km je 20 km a přitom je to nesmysl, který fakticky není dodržován. vše je jen na papíře. Můžeme navrhnout k dalšímu projednání racionálnější řešení. podstatně zmenšit pásmo. Někde jsem četl, že nad 1,5 km se riziko přenosu velmi zmenšuje. A v tomto pásmu zavést kontrolovatelný režim. Doložit státní správě, že jen včelstva s dobrým čistícím pudem jsou schopna nákazu zdolávat a tam i směrovat šlechtění,…..
  To vše bez jasných pravidel asi nepůjde a znovu jsme u včelařské zákona atp.

  Leoš Ma

  odpověď na téma: Vize pro včelařství v ČR #1549
  Leoš Matela
  Účastník

  PSNV i MSVV vypracovaly zprávy o stavu včelařství v ČR. Zde je řada skutečností, které se dají diskutovat. Bylo by dle mě vhodné dokumenty vyvěsit zde na tomto fóru a cíleně se k jednotlivým bodům vyjadřovat s našimi představami.

  Např mě napadá zrovna ohledně MVP
  Karel Sl. nastínil třeba otázku postupu při nákazách. Nyní máme s Lukášem veškerá stanoviště v pásmu MVP. ČSV svolávají mimořádné schůze a diskutují dostatek podložek pro odběr vzorků a přitom monitorovací dno to řeší snadno a s nízkým nákladem. Také pásmo je obrovské a z 5 km je 20 km a přitom je to nesmysl, který fakticky není dodržován. vše je jen na papíře. Můžeme navrhnout k dalšímu projednání racionálnější řešení. podstatně zmenšit pásmo. Někde jsem četl, že nad 1,5 km se riziko přenosu velmi zmenšuje. A v tomto pásmu zavést kontrolovatelný režim. Doložit státní správě, že jen včelstva s dobrým čistícím pudem jsou schopna nákazu zdolávat a tam i směrovat šlechtění,…..
  To vše bez jasných pravidel asi nepůjde a znovu jsme u včelařské zákona atp.

  Leoš Ma

  odpověď na téma: Rezistentní včely, volná stavba, buňky 4,9 mm, … #996
  Leoš Matela
  Účastník

  I understand that many were switching to this size but customers who have
  been trying this as a Varroa control find results at first, but over time
  (generations later) end up finding that it does not result in impeding
  varroa populations Below are a couple articles you might find interesting:
  http://www.ent.uga.edu/bees/documents/m08138.pdf
  http://www.honeybeesuite.com/monday-morning-myth-small-cell-foundation-disco
  urages-varroa-mites/
  Posílám text, který jsem dostal od firmy Mann lake i s odkazy. zdá se, že tam to zkouší již déle a na více místech. Píší, že v 1 generaci jsou ještě larvy včel větší a V.D. nemá prostor V dalších generacích se velikost larev přizpůsobí velikosti buněk a V.D. se již množí stejně jako jako na velikých buňkách.

  Celá záležitost o velikosti buněk a odolnosti vči V.D. by chtěla dle mého názoru rozsáhlou rešeši a tu dát do časové posloupnosti. Zároveń můžeme i experimentovat a ověřit zda výsledek na základě odborných článků je předvídatelný.

  Leoš Matela

  odpověď na téma: Webová prezentace MSVV #108
  Leoš Matela
  Účastník

  Je výborné, že byl spuštěn web a tím možnost sdělovat náměty a názory našich členů.

  Mám jeden námět k úvaze.

  Nevím to 100%, ale údajně pokud má občanské sdružení ve stanovách uveden obor svého zájmu, je státní orgán povinen přizvat zástupce sdružení, které požádalo že, si přeje být přítomno při projednávání záležitostí, které jsou předmětem činnosti sdružení, v našem případě včelařství. Zde jsou stránky, které to rozebírají http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=m—1- Státní orgán či instituce se to však musí dozvědět. To znamená napsat dopis např. na MZe, MŽP atp. Dle mého názoru bychom to měli udělat ve vhodný okamžik (diskuse) a koordinovaně s PSNV.
  Domnívám se: Budeme-li trvat na pozvání při projednávání včelařské tematiky (výzkum, vzdělávání, granty, financování) a budeme-li se zúčastňovat společně při těchto jednáních (PSNV, MSVV, také MU Brno), tak jednoduše přečíslíme snahy ČSV a spol nejen počtem, ale hlavně kvalitou a vzájemným se doplňováním a argumentací.

  Bude to možná náročné, možná budeme zklamáni, ale bez přímého kontaktu a střetu může naše snažení mít nižší účinnost.

  Leoš Matela

Aktuálně je na stránce zobrazeno 9 příspěvků - 1. až 9. (z celkem 9)