Bronislav Gruna

Přehled odpovědí

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 příspěvky - 1. až 2. (z celkem 2)
 • Autor
  Příspěvky
 • odpověď na téma: Libavá #1159
  Bronislav Gruna
  Účastník

  Zpráva o stavu včelnice I.

  Vpondělí 15. dubna jsem byl na Libavé zkontrolovat stav po přezimování. I když jsem se ještě místy brodil ve sněhu, provedl jsem důkladnou jarní prohlídku. I když byly úly v únoru a březnu úplně pod sněhem, včely zimovaly poměrně dobře. V jedné části včelnice 6 včelstev v ředě hodně poškodili rejsci, kterí mají úkryt v porostu pámelníku. Přezimovalo všech 48 oddělků. Dva oddělky byly bez matky, tak jsem k nim připojil nejslabší včelastva. Nyní je tam tedy 46 jednotek, které jsou schopné rozvoje. Průměrně obsedají 5 rámků 44,8×32,6 cm. Oddělky jsou však různé síly v rozmezí 3-7 rámků. Zásob je v průměru dost, i když některá včelstva již byla „na suchu“. Kontroloval jsem množství víčkovaného plodu. Bylo poměrně vyrovnané a na polovinu dubna překvapivě malé, většinou 50-100 buněk. Některá včelstva neměla žádný víčkovaný plod, nejvíce bylo asi 500 buněk.

  Plán na nejbližší období: kolem 1. května provedu vyrovnání přesunem plodových plástů. Kolem 10. května dostanou startovací dávku kleštíků a současně provedu první rozšíření přidáním nízkého nástavku.

  V pondělí jsem převzal od p. Lidaříka klíč od budovy v Kozlově. Stavba je uprostřed vesnice a patří lesákům. Žádnou smlouvu nemáme, je to na dobré slovo. Máme k dispozici místnost se dvěma okny, vhodnou spíše jako pracovna než skladiště. Místnost je dost zanedbaná, ale po důkladném úklidu obyvatelná. Ideální by bylo olíčení a výměna podlahové krytiny. Mám v plánu převést tam postel, aby se dalo v létě nouzově přespát. Budova je již dlouho opuštěná a údajně i nabízená k prodeji. Může se tedy stát, že místnost budeme muset v krátké době vrátit, pokud se objeví zájemce o koupi. Údajně se ale prodává již 14 let a zatím to nikdo nechtěl. Až bude v červenci plánované setkání na Libavé, podíváte se na to a případně zvážíme možnosti dlouhodobého oficiálního pronájmu nebo odkoupení pro potřeby teréní stanice MSVV.

  Broněk

  odpověď na téma: Webová prezentace MSVV #315
  Bronislav Gruna
  Účastník

  Leoši, děkuji za upozornění na zajímavé stránky.
  Domnívám se, že úkol „prošlapat cesty“ tak, aby jsme byli automaticky zváni na důležitá jednání, lépe sedí PSNV a její radě.
  Je to prvořadá priorita. Domníval jsem se, že se to vyřeší samospádem, s tím, že nás Pondělíček bude automaticky zvát, což jak je vidět na nedávném jednání na o moru Křemencové, neplatí. Že by nás zval Mandík, jak slíbil, tomu jsem moc nevěřil, ale také by to bylo jen tak nějak po soudružsku, ale my potřebujeme být pevně zakotveni v oficiálním správním procesu dle demokratických zákonů.
  Je to formální, úřednická a ve svých důsledcích politická záležitost více v kompetenci PSNV. MSVV by měla v rámci rozumné dělby práce více pracovat na odborných podkladech pro taková jednání.
  Navrhuji tedy, že by Leoš s mojím přispěním připravil pro nejbližší radu PSNV návrh na dopis MZe (Pondělíčkovi), kde se dotážeme v obecné rovině na formy a lhůty správních řízení při tvorbě a novelizaci právních norem v oboru včelařství s dotazem, jak je ošetřeno, aby se občanská sdružení z oboru o správním řízení dozvěděla a mohla se zapojit do tohoto procesu. Můžeme (ale nemusíme) se zmínit o nedávném zákulisním jednání o moru na Křemencové. Předpokládám, že dostaneme odpověď, že MZe si vede svoji databázi OS a je naší chybou, že jsme se neregistrovali. Důležité bude, že odpříště nás bude Pondělíček zvát i na jednání, které svolává tajemník ČSV. Pak bude vhodné, aby se na seznam dotčených o.s. na MZe registrovala formou úředního dopisu i MSVV.
  Broněk

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 příspěvky - 1. až 2. (z celkem 2)