197/2005 Nový včelařský program, novelizace vládního nařízení

Úvod Fóra Společné fórum 197/2005 Nový včelařský program, novelizace vládního nařízení

 • Toto téma obsahuje celkem 1 odpověď. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel Leoš Matela a poslední změna proběhla 8 let, 1 měsícem.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 příspěvky - 1. až 2. (z celkem 2)
 • Autor
  Příspěvky
 • #2119
  Leoš Matela
  Účastník

  Kolegové,
  MZe zve subjekty oboru včelařství na jednání s programem

  Program jednání:

  1. Národní včelařský program – seznámení s požadavky nově připravované legislativy
  EU.
  2. Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění
  opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich
  uvádění na trh ve znění pozdějších předpisů – příprava novely, předložení podnětů
  a připomínek.

  Jednání se uskuteční 16.4. 2015 v 10:00 hod.

  Je určitě vhodné se za naši společnost jednání zúčastnit a využít tak synergického efektu spolků s podobnými nebo totožnými názory na některé zásadní záležitosti.

  1. Za náš spolek zejména u 2. bodu (vyhláška 197/2005) bude zásadní dále rozvíjet podporu vzdělávání jako zásadní nástroj pokroku v oboru.

  2. Dále navrhuji zásadní změnu v dotačním titulu podpory na obnovení včelstev, Dnes se tato podpora vyplácí jako dotace chovatelům matek za prodanou matku. (Nezvyklá dotace, u které se objevuje nejvíce podvodů, kdy dotaci obdrží prodávající) Nehledě na toto, nevede navíc dotace takto nasměrovaná k žádoucímu zlepšení chovatelského základu. Jejím cílem není a z hlediska zacílení celé dotace ani nemůže být namířena na zlepšení genetiky. Obnovou včelstev mínila ev. komise prostředky na pořízení včelstev po úhynových letech. Tuto dotaci bych navrhoval zcela zrušit nebo vyplácet kupujícím (viz Slovensko).

  3. V rámci vyhlášky je nemožné dotace na léčiva v rámci boje s varroózou krátit. Navrhuji změnu. pro tuto dotaci mít stejné podmínky krácení jako na ostatní dotace této vyhlášky.

  Ke všem bodům je možno napsat důvody, které nás vedou k těmto názorům.

  Protože je požadavek z MZe podání písemných připomínek navrhuji toto udělat.

  #2122
  Leoš Matela
  Účastník

  Přátelé vkládám návrh, který po dopracování přesdáme v písemné podobě na MZe.

  Návrh obsahu textu pro jednání o národním včel. Programu

  Ing. Pondělíček, PhD.

  Vážený pane řediteli,

  děkujeme za pozvání na jednání, na kterém se bude probírat základní koncepce národního včelařském programu a v návaznosti novelizace příslušného vládního nařízení.
  Úvodem bychom rádi poděkovali za dosavadní podporu včelařství. Lze konstatovat, že mnoho ze stanovených cílů podpory bylo naplněno. Projevilo se to ve vybavenosti mnoha včelařů. Zlepšení hygieny včelařských provozů. Zájemci o vzdělávání měli možnost účastnit se dotovaných vzdělávacích programů. Podrobnější rozbor jsme poslali na vaše ministerstvo 10. května 2014 pod č.j. MSVV 04/2014. Z tohoto sdělení vychází i stávající naše návrhy.

  Včelaři v ČR se již velmi dobře naučili čerpat dotace určené pro rozvoj včelařství. Stává se, že částky určené na podporu bývají poměrové kráceny. Dřívější obavy, že limit dotace nebude vyčerpán jsou nyní neopodstatněné. I z tohoto důvodu se domníváme, že je čas na změnu, zpřísnění některých kritérií čerpání a stanovení limitu čerpání některých dotačních titulů.
  Za naši společnost navrhujeme:

  Obnova včelstev:

  Tento dotační program byl míněn jako dotace prostředků na obnovu včelstev po úhynových letech na varroózu. Cíl dle našeho názoru nebyl naplněn. Nedošlo ke zlepšení genetiky chovaných včel. Roky s cyklickým plošným úhynem se opakují, jejich razance se zvyšuje. Rozmnožování a prodej dotovaných včelích matek je zaměřen na kvantitu a nevede k cílům pro které by měl být určen.
  Navrhujeme takto stanovené dotační podmínky zrušit.

  Varroóza

  Ke způsobu tlumení této velmi závažné parazitóze jsme se vyjadřovali a v kontextu s našim vyjádřením navrhujeme ve spolupráci se SVS a ostatními odbornými institucemi a včelařskými subjekty vypracovat národní program, který povede ke zlepšení celkové situace jak hrozbám této choroby čelit. Musí se jednat o velmi komplexní opatření, které si vyžádá mnoho práce. Chorobu nelze zvládnout tak, aby nezpůsobovala hospodářskou škodu jen neomezenou dotací léčiv dostupných na našem trhu. Navíc oficiální možnosti zvládání této choroby u nás jsou omezené a v poslední době nebylo učiněno výraznějšího pokroku v této oblasti.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 příspěvky - 1. až 2. (z celkem 2)
 • Pokud chcete odpovědět na toto téma, musíte se nejdříve přihlásit.