Seminář Olomouc 2013

Seminář „Probiotika a včely“ s přednáškami švédských odborníků v Olomouci.

Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Mendelovou společností pro včelařský výzkum zorganizovaly přednášky zahraničních odborníků dne 12. října 2013. Přednášejícími byli Dr. Alejadra Vásquez a Dr. Tobias Olofsson, působící na Lund University ve Švédsku. Jednalo se o dvě přednášky, jejichž témata se týkala především jejich výzkumu symbiotických mikroorganismů včel, významu pro zdraví včelstev a případného využití nově získaných poznatků pro humánní nebo veterinární medicínu.

Rozhovor s Alejandrou Vásquez byl uveřejněn v Moderním včelaři č. 2/2013.


O přednášejících

Dr. Alejadra Vásquez a Dr. Tobias Olofsson

Působí na Lund University ve Švédsku, kde se věnují výzkumu laktobacilů nacházejících se v medném volátku včel. Tomuto tématu se věnují již více než deset let, publikovali několik vědeckých článků, v nichž přinesli mnoho nových a cenných poznatků o tvorbě medu a pergy. Jimi objevené laktobacily se podílejí na zrání medu a také na tvorbě včelího chleba – pergy. Díky náhodě a snad i štěstí se jim podařilo objevit, že jimi popsaných 13 nových kmenů rodu Lactobacillus nepochází z rostlin a jsou přirozenou součástí medného volátka včel. Tyto laktobacily zpracovávají některé cukry z nektaru či medovice a přeměňují je na různé katabolické produkty, tyto látky mají antibakteriální vlastnosti, a zabraňují tak kolonizaci medného volátka jinými patogenními mikroorganismy, čímž se významně podílejí na imunitě včel a potažmo i plodu. Kromě toho obohacují už tak cenné včelí produkty o další látky, jejichž význam je nyní intenzivně zkoumán.

Oba zároveň pracují ve vlastní firmě, která byla založena právě na základě jimi získaných poznatků o významu symbiotických laktobacilů včel. Firma se zabývá produkcí o laktobacily obohaceného medu, který je určen ke konzumaci a ke zlepšení lidského zdraví. Úspěšní vědci tak zkombinovali základní výzkum i aplikaci výsledků výzkumu do praxe.

Přednášky Alejandry Vásquez a Tobiase Olofssona se týkaly především jejich výzkumu symbiotických mikroorganismů včel, významu pro zdraví včelstev a případného využití nově získaných poznatků pro humánní nebo veterinární medicínu. Odpověděli na otázky o fermentaci pylu v buňce, možnostech ochrany před propuknutím nákazy moru plodu nebo významu laktobacilů pro zrání medu či proč tyto mikroorganismy nenalezneme ve zralém medu a mnoho dalšího.

Články autorů k dalšímu studiu (pouze v angličtině):

Olofsson, T., & Vásquez, A. (2008). Detection and Identification of a Novel Lactic Acid Bacterial Flora Within the Honey Stomach of the Honeybee Apis mellifera. Current Microbiology, 57(4), 356-363. doi: 10.1007/s00284-008-9202-0

VASQUEZ, A., OLOFSSON, & C., T. (2009). The lactic acid bacteria involved in the production of bee pollen and bee bread (Vol. 48). Cardiff, ROYAUME-UNI: International Bee Research Association.

Vásquez, A., Olofsson, T., C., & Sammataro, D. (2009). A scientific note on the lactic acid bacterial flora in honeybees in the USA – A comparison with bees from Sweden. Apidologie, 40(1), 26-28.

Forsgren, E., Olofsson, T. C., Vásquez, A., & Fries, I. (2010). Novel lactic acid bacteria inhibiting Paenibacillus larvae in honey bee larvae. Apidologie, 41(1), 99-108.

Vásquez, A., Forsgren, E., Fries, I., Paxton, R. J., Flaberg, E., Szekely, L., & Olofsson, T. C. (2012). Symbionts as Major Modulators of Insect Health: Lactic Acid Bacteria and Honeybees. Plos one, 7(3), e33188. doi: 10.1371/journal.pone.0033188