Konference na téma „Ekologie chovu včel“

3. konference MSVV na téma „Ekologie chovu včel“ se konala 22. listopadu 2014 v Mendelově muzeu v Brně.

Profil jednotlivých přednášejících naleznete zde.

Program konference byl následující:

Vstupní příspěvek:
Ing. Květoslav Čermák, CSc., „Mendelův příspěvek k ekologii včel“

I. blok:

MVDr. Zdeněk Klíma, „Ekologický chov včel v České republice“
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., „Bionomie samotářských včel“
doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., „Environmentální kontexty ekologického chovu včel“
RNDr. František Kašpar, „Účinnost dlouhodobého odpařovače kyseliny mravenčí v tříletém polním pokusu“
Ing. Květoslav Čermák, CSc., „Podmínky pro kulturní chov včel“

Oběd. Prohlídka expozice o J.G. Mendelovi nebo Mendelova včelína.

II. blok

doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., „Včely a pesticidy“
RNDr. Tatiana Čermáková, „Hodnotenie rizika prípravkov na ochranu rastlín pred zavedením do praxe“
Ing. Juraj Majtán, Ph.D., „Glukozo oxidáza a defenzín-1: klúčové faktory v ochrane včelstva“
Mgr. Marian Solčanský, „Volná stavba plástů a produkce vosku bez reziduí léčiv“

III. blok

Ing. Klára Nepustilová, „Možnosti uplatnění medonosných druhů v krajině“
doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc., „Zdroje snůšky na Mendelově včelíně“
Mgr. Bronislav Gruna, „Fakta a mýty o trnovníku akátu“

Diskuse

Původní pozvánka s programem (PDF).


Fotogalerie


Přednáškový sál


Přednáška Mariana Solčanského


Přednáška Kláry Nepustilové


Beseda u mendelova historického včelína


Přednáška Antonína Přidala


Občerstvení pro účastníky konference

Autor fotografií: Zdeněk Klíma


Předešlé konference MSVV:

1. konference „Včelařský výzkum v době J. G. Mendela a dnes“, r. 2011 odkaz
2. konference „Věda a výzkum včelařské praxi“, r. 2012 odkaz
Seminář „Probiotika a včely“ s přednáškami švédských odborníků, r. 2013 odkaz