Konference Věda a výzkum včelařské praxi

2. konference MSVV s ústředním mottem „Věda a výzkum včelařské praxi“, uskutečněná v Olomouci dne 20. října 2012

Ve spolupráci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a naší Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum jsme uspořádali odbornou včelařskou konferenci pod názvem Věda a výzkum včelařské praxi. Konference se uskutečnila v areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Šlechtitelů 11, Olomouc

Program konference byl následující:

Seznámení s činností Centra pro biotechnologický a zemědělský výzkum – Prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., Centrum regionu Haná
Laboratorní diagnostika moru plodu a úloha NRL pro nemoci včel – MVDr. Jaroslav Bzdil, Ph.D., SVÚ Olomouc
Virózy včel – Dr. Joachim Rodriguez de Miranda, Švédská zemědělská univerzita
Trávicí trakt včel, jeho stavba a funkce – MVDr. Zdeněk Klíma, VFU Brno
Probiotické bakterie a jejich význam pro zdraví včel – MVDr. Soňa Dubná, Ph.D., Vlastní soukromá laboratoř
Sběr potravy a tvorba medných zásob včelami – Ing. Květoslav Čermák, CSc., Včelařská šlechtitelská stanice Petrušov
Včely samotářské a čmeláci dosud využívané k opylování rostlin – doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc., Zemědělský výzkum, s.r.o., Troubsko
Problematika výměn matek – Ing. Antonín Přidal, Ph.D., Mendelova univerzita Brno
Včelaření ve Švédsku – Dr. Joachim Rodriguez de Miranda, Švédská zemědělská univerzita
Vliv oplozovacího stanoviště na čistotu chovu – Ing. Pavel Cimala, Šlechtitelský chov včely kraňské Pusté Žibřidovice
Zprávy z konference EURBEE v Halle – Mgr. Jiří Danihlík, PřF UP v Olomouci

Přihlášené krátké referáty účastníků konference:

Ing. Květoslav Čermák, CSc.: Poznatky o moru plodu
Ing. Antonín Přidal, Ph.D.: Aplikace poznatků o biologii MVP do legislativy řídící státní veterinární dozor
MVDr. Zdeněk Klíma: Informace o probíhající klinické studii o zdolávání varroózy bez syntetických akaricidů
RNDr. Miriam Filipová Ph.D.: Program dohľadu nad zdravotnou situáciou v chovoch včiel v Slovenskej republike
Ing. Pavel Kantík: Optimalizácia investičného rozhodovania pomocou modelovej techniky vo včelárstve a analýza vstupov a jej vplyv na jednotkovú cenu produktu
Jakub Dolínek: Smyv včel v terénu

Na konferenci bylo 110 účastníků, z toho 25 členů MSVV a 5 pozvaných hostů.

Profil jednotlivých přednášejících si můžete prohlédnout zde.

Sborník příspěvků na konferenci je nyní k dispozici: Sbornik konference Olomouc 2012 [Pdf – 5 MB].

Několik fotografií z průběhu konference:

Pohled do sálu

Pohled do přednáškového sálu na účastníky konference

Prof. Frébort v úvodu

Ředitel CRH Prof. Ivo Frébort vystoupil v úvodu konference

MVDr. J. Bzdil

MVDr. Jaroslav Bzdil při svém vystoupení

J.R. de Miranda

Přednáška hosta ze Švédska Dr. J.R. de Mirandy, jeho výklad překládá Ivan Černý (docela vlevo)

Ing. Pavel Cimala

Přednáší Ing. Pavel Cimala

Hlavní organizátor konference Mgr. Jiří Danihlík při svém krátkém vystoupení

Kratší z referátů přednesla RNDr. Miriam Filipová z ŠPVÚ Dolný Kubín

Hovoří Ing. Pavel Kantík z Ústavu včelárstva v Liptovském Hrádku

Z vystoupení Jakuba Dolínka z pokusného včelína VÚVč na Skřivánku

Posluchači pozorně vyslechli všechny řečníky

Zařízení na těžbu včelího vosku předvedl Karel Mišoň

Autor fotografií: Lukáš Rytina