Včelařský výzkum v době J. G. Mendela a dnes

1. konference MSVV nazvaná „Včelařský výzkum v době J. G. Mendela a dnes“, uskutečněná v Brně dne 15. října 2011

V říjnu jsme uskutečnili naši první akci pro včelařskou veřejnost, odbornou konferenci, a to na místě vpravdě historickém a reprezentativním, v refektáři Starobrněnského kláštera. Tedy v objektu, kde Gregor Mendel působil v době svých dnes proslulých experimentů a objevů podstaty dědičnosti.

Program konference byl následující:

Úvod – vystoupení ředitele muzea Mgr. Ondřeje Dostála
Představení Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum – Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
Mendelův včelín – první výzkumné včelařské pracoviště – doc. Vladimír Ptáček, CSc.
Poznatky o varroatoleranci včel ve světě – Ing. Květoslav Čermák, CSc.
Program selekce varroatolerantních včel v Německu – MVDr. Zdeněk Klíma
Zootechnický význam klasifikace plemen včel rodu Apis – Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
Vývoj včelí matky od vajíčka k rozkladení – Mgr. Bronislav Gruna
Imunita včel – Mgr. Jiří Danihlík
Existuje u včely medonosné vztah mezi ovogenezí a odolností? – doc. Vladimír Ptáček, CSc.
Výzkum probiotik včel – MVDr. Soňa Dubná, Ph.D.
K problému vody v medu – Mgr. Bronislav Gruna
Panelová diskuse
Prohlídka Mendelova včelína

Na konferenci bylo 69 účastníků, z toho 18 členů MSVV a 11 pozvaných hostů.

Některé referáty z konference vyšly tiskem v Moderním včelaři č. 5 a 6/2011.

Zde je pár snímků z užitečně a příjemně stráveného dne se zajímavými lidmi:

úvod konference - Ing. Přidal představuje MSVV
Předseda MSVV Ing. Antonín Přidal představuje společnost


Konference se konala v refektáři Mendelova muzea – pohled do sálu


Doc. Vladimír Ptáček při přednášce o Gregoru Mendelovi


Mgr. Jiří Danihlík referuje o imunitě včel


Po přednáškách si účastníci prohlédli Mendelův včelín


Při besedě s doc. Ptáčkem, který o Mendelův včelín vzorně pečuje

Autor fotografií: Lukáš Rytina